Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка Заснована у 1830 році
Історія бібліотеки
Хроніка основних подій
Меню Закрыть
Хроніка основних подій :: 1883 - 1916

Харківська громадська бібліотека

Хроніка основних подій :: 1883 - 1916

У 1883 році вирішилося питання про організацію Харківської громадської бібліотеки, яка стала правонаступницею Харківської губернської публічної бібліотеки. Урочисте відкриття просвітницької установи відбулося 8 жовтня 1886 року в приміщенні Харківської міської думи. Фонд налічував 1,7 тис. примірників. Власну будівлю за проектом видатного українського архітектора О. М. Бекетова книгозбірня отримала у 1901 році і з цього часу стає відомою не лише в країні, але й за її межами.

Дати подані за старим стилем, крім дати відновлення у 1886 р. як Харківської громадської бібліотеки.

Створено виконавчо-організаційну комісію (або комітет) засновників Громадської бібліотеки.
У складі комісії під головуванням професора Харківського університету М. М. Бекетова були чиновник О. О. Гурський, відома ентузіастка народної освіти Х. Д. Алчевська, професор Ветеринарного інституту П. А. Гордєєв, громадський діяч, публіцист,

Читати далі: Бібліотека у 1883 році

16 червня 1884

Затверджено статут ХГБ.

МВС затвердило статут ХГБ, розроблений на підставі «Временных правил по отношению к открытию и содержанию публичных библиотек», що увійшли до ст. 175 «Устава о цензуре и печати».

Читати далі: Бібліотека у 1884 році

11 вересня 1885

Відбулися збори організаторів ХГБ під головуванням Харківського губернатора барона О. О. Ікскуля фон Гильденбандта.

У доповіді секретаря Губернського статистичного комітету В. І. Касперова «К вопросу о Харьковской общественной библиотеке» йшлося про можливість передачі Громадській бібліотеці фонду ХПБ, що зберігався у Дворянському зібранні.

28 вересня 1885

Відбулися перші загальні збори членів ХГБ під головуванням професора М. М. Бекетова.

На зборах, що проводилися у залі Харківської міської думи, було обрано перше Правління ХГБ.

Читати далі: Бібліотека у 1885 році

17 січня 1886

Звернення Правління ХГБ до Харківського губернатора.

Правління ХГБ звернулося до Харківського губернатора з проханням передати залишки фінансових коштів ХПБ, що зберігалися у харківській конторі Державного банку.

2-ге півріччя 1886

Вийшов друком «Первый каталог Харьковской общественной библиотеки».

Читати далі: Бібліотека у 1886 році

Розпочато комплектування фонду ХГБ вітчизняними описами винаходів – «Сводами привилегий».

Нині у фонді Бібліотеки зберігається це видання за період з 1887 до 1916 рр.

6 березня 1887

Надання ХГБ за рішенням міської влади нового приміщення у будинку Харківського міського купецького банку. Читати далі: Бібліотека у 1887 році

Вийшло друком видання «Первый год Харьковской общественной библиотеки», підготовлене членом Правління ХГБ Ф. А. Павловським.

серпень-вересень 1888

Підтримка ХГБ харківською владою та громадськістю.

У відповідь на звернення Правління ХГБ Міська дума прийняла рішення (22 серпня) про надання Бібліотеці 500 крб разової допомоги та 4500 крб на оплату приміщення протягом 1888 – 1890 рр.

Читати далі: Бібліотека у 1888 році

Введено форматно-порядкову розстановку фонду ХГБ (застосовується й нині).

22 серпня 1889

Постанова Харківської міської думи про асигнування коштів на оплату нового приміщення для ХГБ.

Харківська влада прийняла рішення про надання ХГБ 1500 крб щороку для оплати протягом трьох років найманого приміщення замість безкоштовного в будівлі Купецького банку.

Читати далі: Бібліотека у 1889 році

Видано «Каталог Харьковской общественной библиотеки».

Каталог, надрукований накладом 1200 прим., містив описи 12 тис. назв книг. За пропозицією Д. І. Багалія у каталозі було виділено «місцевий відділ» – книги про Харків і губернію.

Читати далі: Бібліотека у 1890 році

7 травня 1891

МВС затвердило зміни до Статуту ХГБ.

Зміни стосувалися виборів членів Правління, яке обиралося терміном на три роки у складі дев’яти осіб.

Читати далі: Бібліотека у 1891 році

19 січня 1893

Харківська міська дума прийняла рішення про надання ХГБ грошової допомоги у 2500 крб щороку протягом наступних шести років.

червень 1893

До ХГБ надійшло одне з найбільших приватних зібрань Харкова – бібліотека відомого письменника Г. П. Данилевського.

Читати далі: Бібліотека у 1893 році

19 січня 1894

Головою Правління ХГБ обрано відомого вченого-історика та громадського діяча, професора Харківського університету Д. І. Багалія.

Д. І. Багалій беззмінно очолював Правління ХГБ протягом 13 років і зробив значний внесок у розвиток Бібліотеки.

Читати далі: Бібліотека у 1894 році

ХГБ взяла участь у Виставці культурно-просвітницьких організацій та установ країни у м. Нижній Новгород.

20 березня 1895

Відкрито журнальний абонемент у структурі абонемента І розряду.

За користування поточними періодичними виданнями підписчики І та ІІ розрядів вносили щомісячну доплату, що дозволило Бібліотеці передплачувати періодичні видання.

Читати далі: Бібліотека у 1895 році

8 грудня 1896

Відбулися урочисті збори членів Бібліотеки та представників громадськості з нагоди 10-річчя з дня відкриття ХГБ. Урочисті збори відбулися у Харківській міській думі.

Голова Правління ХГБ професор Д. І. Багалій у промові «О просветительном значении Харьковской общественной библиотеки» відзначав, що ХГБ за обсягом фонду (62966 томів книг і журналів) посідає п’яте місце серед провінційних публічних бібліотек країни.

Читати далі: Бібліотека у 1896 році

6 січня 1897

Відбулися загальні збори членів ХГБ.

Відбулися загальні збори членів ХГБ з нагоди надання 15000 крб державної субсидії для будівництва бібліотечної будівлі.

Розпочалося створення генерального алфавітного каталогу за старопруською системою книгоопису.

13 квітня 1898

Впроваджено нову систему реєстрації книг на абонементі ХГБ.

16 травня 1899

Урочисте закладення будівлі ХГБ.

Подія відбулася за участю харківського губернатора Г. А. Тобізена, ректора університету М. М. Алексєєнка, голови Правління ХГБ професора Д. І. Багалія, членів Правління, представників Харківської міської управи та громадськості міста.

Читати далі: Бібліотека у 1899 році

Правління ХГБ звернулося до Головного управління у справах друку щодо отримання безплатного примірника всіх видань, що виходять друком у країні.

28 січня 1901

Відбулося урочисте освячення нової будівлі ХГБ.

На урочистостях були присутні Харківський губернатор Г. А. Тобізен, міський голова професор А. К. Погорелко та колишній голова І. Т. Голенищев-Кутузов, член губернської земської управи Г. М. Линтварьов та численні діячі Бібліотеки, Читати далі: Бібліотека у 1901 році

ХГБ взяла участь у Виставці з народної освіти у Курську.

Перший філіал ХГБ представив на Виставці матеріали про свою діяльність.

20 березня 1902

Правління ХГБ схвалило проект Л. Б. Хавкіної про організацію музичного відділу у Бібліотеці.

21 серпня 1902

У читальному залі ХГБ відбувся концерт капели кобзарів Лівобережжя під керівництвом Гната Хоткевича.

Концерт кобзарів, який мав великий успіх та значення для історії кобзарства, відбувся у межах засідання етнографічної секції ХІІ Археологічного з’їзду, що проводилося у приміщенні ХГБ.

8 січня 1903

У ХГБ відкрито музичний відділ з нотним абонементом.

Організація музичного відділу з нотним абонементом у ХГБ стала першим досвідом серед вітчизняних громадських бібліотек. Ця подія сприяла закладенню основ музичного просвітництва як напряму бібліотечної роботи.

Читати далі: Бібліотека у 1903 році

Вийшла друком книга члена Правління ХГБ, завідуючої музичним відділом Л. Б. Хавкіної «Библиотеки, их организация и техника».

січень 1904

Представник ХГБ Л. Б. Хавкіна взяла участь у роботі ІІІ Всеросійського з’їзду діячів з технічної та професійної освіти.

Читати далі: Бібліотека у 1904 році

Правління ХГБ працювало над розкриттям частини фонду мовами національностей, які мешкали у Харкові.

Вийшов друком «Каталог Харьковской общественной библиотеки. Книжные и журнальные статьи о евреях и еврействе», підготовлений комісією відділу «Hebraica et Judaica».

Правління прийняло рішення про виділення видань українською та литовською мовами, а також відділу «Polonica» в каталогах, що розкривали фонди абонементів.

Читати далі: Бібліотека у 1905 році

У філіалі ХГБ засновано «Технічний відділ імені П. П. Ріццоні І філіального відділення».

Запроваджено консультаційно-бібліографічну допомоги читачам членами Правління ХГБ.

Професори В. Я. Данилевський та О. П. Грузинцев склали графік бібліографічного обслуговування читачів Бібліотеки. Розпочато роботу з підготовки каталогу журнальних статей.

Читати далі: Бібліотека у 1906 році

Розвивається методична діяльність ХГБ.

Бібліотека надала консультаційну допомогу з питань організації та методики бібліотечної справи на замовлення Чернігівської, Вовчанської, Владикавказької, Катеринбурзької, Оренбурзької бібліотек, Ліги освіти, Товариства бібліотекознавства (Санкт-Петербург), редакції журналу «Ежегодник внешкольного образования», Міжнародного бібліографічного інституту (Брюссель).

Читати далі: Бібліотека у 1908 році

жовтень 1909

ХГБ отримала допомогу від місцевої влади.

Харківське міське управління надало субсидію 6000 крб на розвиток ХГБ та 1500 крб на оплату електрики.

Протягом наступного року міське управління виділило Бібліотеці 6800 крб, (у т. ч. для купівлі книг українською та польською мовами – 147 крб), Харківський комітет тверезості – 84 крб.

ХГБ взяла участь у роботі Єврейського історико-етнографічного товариства.

Представники відділу «Hebraica et Judaica» стали членами Товариства, завдяки цьому ХГБ безоплатно одержувала його видання.

Читати далі: Бібліотека у 1910 році

1 – 7 червня 1911

Участь ХГБ у роботі І Всеросійського з’їзду з бібліотечної справи (Санкт-Петербург).

ХГБ представила експозицію про свою діяльність – діаграми, фотографії, видання, статті, документи з фонду відділу бібліотекознавства та 90 папок з діловодства вітчизняних та іноземних книгозбірень.

Розпочато роботи з облаштування трьох верхніх поверхів книгосховища ХГБ.

Ці роботи проводилися за благодійні кошти, що надійшли від вдови Б. Г. Філонова. Також харківська міська влада сприяла отриманню Бібліотекою позики у сумі 4860 крб зі страхового капіталу Губернського земства з виплатою відсотків за рахунок Харківської міської управи.

Читати далі: Бібліотека у 1912 році

ХГБ одержала на свій розвиток від Харківської міської управи найбільшу суму (9806 крб) серед просвітницьких установ Харкова.

У Бібліотеці запроваджено безплатні абонементи студентам, слухачкам вищих жіночих курсів Товариства трудящих жінок, дітям батьків-воїнів, для лазаретів Харкова.

січень 1914

ХГБ надіслала до Товариства бібліотекознавства (Петроград) інформацію про свою діяльність для представлення на Міжнародній виставці з друкарської справи та графіки, що відбулася у Лейпцигу (Німеччина) у травні 1914 р.

Читати далі: Бібліотека у 1914 році

Українська комісія під керівництвом Гната Хоткевича підготувала доповнений випуск Каталогу книг українською мовою ХГБ.

Каталог (машинопис) містив відомості про 758 назв книжкових видань. Вийшов друком у 1918 р. (до нашого часу примірник не зберігся).

У ХГБ створено генеральний алфавітний каталог нотних видань.

Читати далі: Бібліотека у 1915 році

26 вересня 1916

Відбулися загальні збори ХГБ з нагоди 30-річчя з дня відкриття.

Було обговорено доповіді Л. Б. Хавкіної «Пути к дальнейшему развитию библиотеки», О. А. Богомолова «Помощь библиотеки в деле самообразования», О. А. Дідрихсона «Русское библиотечное общество и его назначение для библиотечного дела в Харькове». Прийнято рішення про організацію довідкового відділу, створення книжкового ядра Бібліотеки, виділення фонду активного попиту, розробку планів читання тощо.

Читати далі: Бібліотека у 1916 році

Scroll Up