Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка Заснована у 1830 році
Історія бібліотеки
Хроніка основних подій
Меню Закрыть
Хроніка основних подій :: 1830 - 1882

Харківська губернська публічна бібліотека

Хроніка основних подій :: 1830 - 1882

Харківська губернська публічна бібліотека заснована у 1830 році відповідно до циркуляру Слобідсько-українського губернатора М. І. Каховського. 18 грудня 1833 року гостинно відчинилися двері бібліотеки для своїх перших читачів у будівлі Дворянського депутатського зібрання. Фонд книгозбірні налічував 846 примірників. У 1864 році Харківська губернська публічна бібліотека офіційно зареєстрована як Бібліотека Харківського Дворянського депутатського зібрання.

Дати подані за старим стилем, крім дати заснування бібліотеки.

18 серпня 1830 (30 серпня за новим стилем)

Заснована як Харківська губернська публічна бібліотека (ХПБ) згідно з циркуляром № 12576 Слобідсько-Українського губернатора М. І. Каховського та на підставі циркуляру Міністерства внутрішніх справ (МВС) за № 777 від 5 липня 1830 р. «О заведении в губерниях публичных библиотек для чтения».

Бібліотека підпорядковувалася МВС та діяла на підставі «Устава о цензуре». З 1834 р.(з 9 червня) по 12 листопада 1864 р. підпорядковувалася Міністерству народної просвіти (МНП), з листопада 1864 р. – знову МВС.

Читати далі: Бібліотека у 1830 році

Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, як суддя совістного суду, увійшов до складу Комітету піклувальників ХПБ.

Пізніше Г. Ф. Квітка-Основ’яненко, як директор ХПБ, завідував фінансами, зберігав документацію, вирішував питання передплати та купівлі періодичних видань та книг, що надсилалися до ХПБ за реєстрами книгопродавця О. Ф. Смірдіна та Департаменту МНП.

6 грудня 1833

Відбулося відкриття ХПБ Слобідсько-Українським губернатором М. І. Каховським.

Бібліотеку було відкрито в будівлі Дворянського зібрання, що знаходилася в центрі міста на Миколаївській площі (нині пл. Конституції, будівля не збереглася).

Читати далі: Бібліотека у 1833 році

У друкарні Харківського університету надруковано каталог ХПБ.

Каталог мав назву «Систематический указатель книг и рукописей, находящихся в Харьковской публичной библиотеке». Укладачем та автором системи класифікації книг був І. І. Срезневський.

Читати далі: Бібліотека у 1834 році

Фонд ХПБ налічував 1768 книг (543 назви) на суму 9537 крб.

березень-квітень 1836

Фонд ХПБ передано до Харківської довідкової контори, що знаходилася на Миколаївській вулиці в центрі міста (нині вул. Короленка).

Передача Бібліотеки відбулася за рішенням Комітету піклувальників

Читати далі: Бібліотека у 1836 році

січень 1837

Затверджено звіт ХПБ за 1836 р. Комітет піклувальників затвердив звіт ХПБ за 1836 р., підготовлений бібліотекарем І. І. Срезневським.

Фонд Бібліотеки налічував 2533 книги (807 назв) на суму 11990 крб. Кількість читачів складала близько 200 осіб, більшість – студенти Харківського університету. Книговидача сягала понад 500 од.

січень 1838

Затверджено звіт ХПБ за 1837 р. Комітет піклувальників затвердив звіт Бібліотеки за 1837 р.

Фонд ХПБ налічував 2569 книг (815 назв) на суму 12070 крб. Кількість читачів становила близько 100 осіб, книговидача – понад 300 од.

Читати далі: Бібліотека у 1838 році

січень 1839

Затверджено звіт ХПБ за 1838 р.
Комітет піклувальників затвердив звіт ХПБ за 1838 р.

Фонд налічував 2636 книг (821 назву), кількість читачів – 85 осіб, книговидача становила 260 од.

5 серпня 1839

Розпочато справу з розшуку майна ХПБ.
Харківський цивільний губернатор А. П. Устимович розпочав справу з розшуку майна ХПБ.

Читати далі: Бібліотека у 1839 році

ХПБ продовжує існування у Дворянському зібранні та у Довідковій конторі до 1843 р.
У Дворянському зібранні опікування Бібліотекою доручено чиновнику М. Ф. Антонову.

Довідкова контора повідомила про 200 осіб передплатників за рік та опублікувала оголошення з пропозицією про купівлю книг та періодичних видань для Бібліотеки.

Власник Довідкової контори О. Р. Биковський повернув відновлену частину фонду ХПБ до Дворянського зібрання.

Фонд ХПБ, що знаходився у Дворянському зібранні, згідно зі звітом Харківського губернатора налічував 3039 книг.

ХПБ обслуговувала публіку до 1865 р.
Фонд було упорядковано та розміщено за систематичним порядком.

Чиновник Дворянського зібрання М. Ф. Антонов, який відповідав за стан Бібліотеки, склав рукописний каталог ХПБ.

Звіт Харківського губернатора про стан губернії.
У звіті Харківського губернатора про стан губернії за 1860 р. подані відомості: «Губернская публичная библиотека имеет книг 3174 тома, рукописей нет».

Письменник Г. П. Данилевський вивчає документи справи про Бібліотеку.
Письменник Г. П. Данилевський у 1862 р. вивчав у Дворянському зібранні документи справи про Бібліотеку, ознайомився з фондом ХПБ, у якому налічувалося 3196 томів (950 назв) з географії, історії, статистики, етнографії, мандрів, художніх творів, журналів ХVІІІ – ХІХ ст. Читати далі: Бібліотека у 1862 році

12 листопада 1864

ХПБ офіційно зареєстрована МВС як Бібліотека Харківського Дворянського депутатського зібрання.

Відомості про обсяг фонду ХПБ у довідковому виданні «Харківський календар».
У «Харківському календарі» на 1870 та 1871 рр. вміщено відомості про обсяг фонду Губернської публічної бібліотеки (3629 томів у 1869 р. та 3699 томів у 1870 р.).

Scroll Up