Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка Заснована у 1830 році
Історія бібліотеки
Меню Закрити

Пошук інформації за тегом: Хавкіна Л.Б.

Харківська громадська бібліотека :: Бібліотека у 1890 році

Видано «Каталог Харьковской общественной библиотеки». Каталог, надрукований накладом 1200 прим., містив описи 12 тис. назв книг. За пропозицією Д. І. Багалія у каталозі було виділено «місцевий відділ» – книги про Харків і губернію.

Історіографія :: «Вестник воспитания». 1902. №5

Хавкина Л. Из жизни одной народной библиотеки : [к 10-летию 1-й беспл. нар. читальни-б-ки Харьк. о-ва грамотности] // Вестн. воспитания. – 1902. – № 5. – С. 82–92.

Харківська громадська бібліотека :: Бібліотека у 1902 році

ХГБ взяла участь у Виставці з народної освіти у Курську. Перший філіал ХГБ представив на Виставці матеріали про свою діяльність. 20 березня 1902 Правління ХГБ схвалило проект Л. Б. Хавкіної про організацію музичного відділу у Бібліотеці. 21 серпня 1902 У…

Харківська громадська бібліотека :: Бібліотека у 1903 році

8 січня 1903 У ХГБ відкрито музичний відділ з нотним абонементом. Організація музичного відділу з нотним абонементом у ХГБ стала першим досвідом серед вітчизняних громадських бібліотек. Ця подія сприяла закладенню основ музичного просвітництва як напряму бібліотечної роботи.

Харківська громадська бібліотека :: Бібліотека у 1904 році

Вийшла друком книга члена Правління ХГБ, завідуючої музичним відділом Л. Б. Хавкіної «Библиотеки, их организация и техника». січень 1904 Представник ХГБ Л. Б. Хавкіна взяла участь у роботі ІІІ Всеросійського з’їзду діячів з технічної та професійної освіти.

Нагороди бібліотеки :: Нагороди у 1905 році

На Всесвітній виставці EXPO 1905 (Бельгія, Льєж) бібліотеку було відзначено Почесним дипломом. Увазі відвідувачів виставки пропонувалося 60 унікальних експонатів з фондів ХГБ, серед яких праці Д. І. Багалія, М. Ф. Сумцова, Л. Б. Хавкіної, К. І. Рубинського, історичні нариси, статистичні…

Історіографія :: «Всеобщий ежемесячник». 1911. Кн. ХІІ

Хавкина Л. Наши публичные библиотеки. По данным анкеты // Всеобщ. ежемесячник. – 1911. – Кн. ХІІ, дек. – С. 103–119.

Харківська громадська бібліотека :: Бібліотека у 1912 році

Розпочато роботи з облаштування трьох верхніх поверхів книгосховища ХГБ. Ці роботи проводилися за благодійні кошти, що надійшли від вдови Б. Г. Філонова. Також харківська міська влада сприяла отриманню Бібліотекою позики у сумі 4860 крб зі страхового капіталу Губернського земства з…

Історіографія :: Короткий нарис за 25 років

Краткий очерк деятельности Харьковской общественной библиотеки за 25 лет / Харьк. обществ. б-ка ; [Л. Б. Хавкина]. – Харьков : Тип. «Печатникъ», 1913. – 23 с.

Історіографія :: Оголошення Правління ХГБ

[Объявление о собрании членов Харьковской общественной библиотеки 5 февраля 1914 р.]. – Харьков : Тип. А. А. Либин, 1914.

Історіографія :: Звіт ХГБ. 1913–1914 рр.

Хавкина-Гамбургер, Л. Б. Детские читальни-библиотеки и современные библиотечные идеалы : автореферат // Отчет Харьк. обществ. б-ки за двадцать восьмой год ее существования (с 1-го окт. 1913 г. по 1-е окт. 1914 г.). – Харьков, 1915. – С. 94–100.

Харківська громадська бібліотека :: Бібліотека у 1914 році

У Бібліотеці запроваджено безплатні абонементи студентам, слухачкам вищих жіночих курсів Товариства трудящих жінок, дітям батьків-воїнів, для лазаретів Харкова. січень 1914 ХГБ надіслала до Товариства бібліотекознавства (Петроград) інформацію про свою діяльність для представлення на Міжнародній виставці з друкарської справи та графіки,…

Історіографія :: «Школа и жизнь». 1915. №45

Хавкина Л. А. Л. Шанявский (К десятилетию со дня смерти) // Шк. и жизнь. – 1915. – № 45. – С. 1–3.

Історіографія :: Збірник «Био-библиографические материалы». 1915

Любовь Борисовна Хавкина. Автобиографический очерк [с портретом] // Био-библиографические материалы / Русское Библиологическое общество ; [собр. Э. А. Вольтер]. – Петроград, 1915. – С. 47–50. – (Библиологический сборник ; Т. 1., вып. 2).

Історіографія :: Праці з’їзду ХТГ. 1915. Том ІІ

Хавкина-Гамбургер Л. Б. Народные библиотеки : доклад // Тр. созв. Харьк. о-вом грамотности съезда по вопр. орг. разумных развлечений для населения Харьк. губ., 7–15 июня 1915 г., Харьков. – Харьков, 1915. – Том ІІ : Постановления и доклады. – С. 249–259.

Харківська громадська бібліотека :: Бібліотека у 1915 році

Українська комісія під керівництвом Гната Хоткевича підготувала доповнений випуск Каталогу книг українською мовою ХГБ. Каталог (машинопис) містив відомості про 758 назв книжкових видань. Вийшов друком у 1918 р. (до нашого часу примірник не зберігся). У ХГБ створено генеральний алфавітний каталог…

Історіографія :: «Полвека для книги 1866–1916»

Полвека для книги 1866–1916 : лит.-художеств. сб. посвящ. пятидесятилетию издат. деятельности И. Д. Сытина. – Москва : Тип. Т-ва Сытина, 1916. – Из содерж.: Л. Хавкина : [автограф, портрет]. – С. 326; Хавкина Л. Б. Харьковские коллективные труды в издании Т-ва И. Д. Сытина. – С. 493–504.

Харківська громадська бібліотека :: Бібліотека у 1916 році

26 вересня 1916 Відбулися загальні збори ХГБ з нагоди 30-річчя з дня відкриття. Було обговорено доповіді Л. Б. Хавкіної «Пути к дальнейшему развитию библиотеки», О. А. Богомолова «Помощь библиотеки в деле самообразования», О. А. Дідрихсона «Русское библиотечное общество и его…

Історіографія :: Лист ХТГ до Л. Б. Хавкіної. 1918

[Лист Харківського товариства розповсюдження у народі грамотності до Л. Б. Хавкіної від 4 травня 1918, Харків] // Держ. архів Харків. обл. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 510. Арк. 39-39 зв.

Історіографія :: Збірник статей «Библиотека». 1927

Предисловие : [к 35-летию библ. деятельности Л. Б. Хавкиной] // Библиотека : сб. ст. – Москва ; Лениград : Гос. изд-во, 1927. – С. 3–4. – (35 лет библиотечной деятельности Л. Б. Хавкиной).

Історіографія :: Лист Л. Б. Хавкіної до М. І. Румницької. 1936

[Лист Л. Б. Хавкіної до М. І. Румницької від 22 березня 1936, Москва : машинопис з підписом] // Меморіальний фонд ХДНБ. Ф. 31. Арк. 1.

Історіографія :: Відбиток з дарчим надписом. 1943

[Відбиток з дарчим надписом від грудня 1943, Москва «Note sur la bibliothque publique de Kharkoff» (Revue des bibliothѐques, 1903. septembre-octobre)] // Меморіальний фонд ХДНБ. Ф. 31. Арк. 1-1 зв., 2.

Історіографія :: Лист М. І. Румницької до Л. Б. Хавкіної. 1943

[Лист М. І. Румницької до Л. Б. Хавкіної [1943], Харків] : машинопис // Меморіальний фонд ХДНБ. Ф. 31. Арк. 1-1 зв.

Історіографія :: Лист Л. Б. Хавкіної до В. Г. Трамбицької. 1945

[Лист Л. Б. Хавкіної до В. Г. Трамбицької від 21 травня 1945, Москва : машинопис з підписом] // Меморіальний фонд ХДНБ. Ф. 31. Арк. 1-1 зв.

Історіографія :: «Библиотекарь». 1946. №1

Любовь Борисовна Хавкина // Библиотекарь. – 1946. – № 1. – С. 41.

Історіографія :: Лист Л. Б. Хавкіної до М. І. Румницької. 1946

[Лист Л. Б. Хавкіної до М. І. Румницької від 19 липня 1946, Москва : машинопис з підписом] // Меморіальний фонд ХДНБ. Ф. 31. Арк. 2-2 зв., 3-3 зв.

Історіографія :: Поштова листівка від Л. Б. Хавкіної до М. І. Румницької. 1947

[Поштова листівка від Л. Б. Хавкіної до М. І. Румницької від 7 березня 1947, Москва : машинопис з підписом] // Меморіальний фонд ХДНБ. Ф. 31. Арк. 4-4 зв.

Історіографія :: «Библиотекарь». 1949. №1

Памяти Л. Б. Хавкиной : [некролог] // Библиотекарь. – 1949. – № 7. – С. 47

Віртуальні виставки :: Любов Борисівна Хавкіна

До 140-річчя Л. Б. Хавкіної, видатного діяча науки, бібліотекознавця, одного з фундаторів харківської бібліотечної школи. 

Історіографія :: Хавкіна Л.Б. Програма лекцій з бібліотекознавства

Хавкина-Гамбургер, Л. Программа лекций по библиотековедению на Астраханских курсах // Держ. архів Харків. обл. Ф. 200. Оп. 1. Спр. 490. Арк. 2.

 

 

Scroll Up