Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка Заснована у 1830 році
Історія бібліотеки
Персоналії
Меню Закрити

1852–1906

Серебряков Михайло Михайлович


1852–1906


Громадський діяч, гласний Харківської міської думи (1892–1906), член міської управи (1899–1905), голова Правління Харківської громадської бібліотеки (ХГБ) (1893–1894), член ревізійної та будівельної комісій ХГБ (1895–1906).

Народився у дворянській родині в Харкові. Батько – Михайло Петрович Серебряков – титулярний і надвірний радник, лікар. Михайло Михайлович закінчив першу Харківську чоловічу гімназію. Під час навчання у Харківському ветеринарному інституті (тепер Державний біотехнологічний університет) входив до українофільського гуртка, члени якого організували безплатну школу та викладали в ній. У вересні 1874 р. заарештований за пропаганду забороненої літератури (справа про революційну пропаганду в Російській імперії, згодом «Процес 193-х»), утримувався в будинку попереднього ув’язнення, бойкотував запитання суду. У січні 1878 р. виправданий, повернувся до Харкова, а у вересні переїхав до Санкт-Петербургу. У 1880 р з відзнакою закінчив два курси Імператорської медико-хірургічної академії (тепер військово-медична академія імені С. М. Кірова), склав іспит на магістра ветеринарії, однак приватною практикою не займався.

Після повернення до Харкова, з 1892 р. – гласний міської думи, а з 1899 р. – член міської управи. Завдяки високому авторитету був активним членом міського самоврядування. Як його представник входив до складу численних комітетів і комісій: Правління ХГБ, міського комітету піклування про народну тверезість, комітету піклування та комісії народних чайних, скотобійної, особливої ревізійної, садової комісії тощо, був попечителем міського Журавлівського училища.

Для виконання службових доручень міського самоуправління, перебував у відрядженнях та приватних поїздках, брав участь в урочистих заходах з нагоди відкриття пам’ятника І. П. Котляревському в Полтаві, Всеросійському пожежному з’їзді в Москві, вивчав досвід облаштування сміттєспалювальних печей в Одесі тощо. У вересні-листопаді 1905 р виконував обов’язки міського голови.

У 1892 р. був обраний членом ХГБ та кандидатом у члени її Правління. Спільно з М. О. Масловим відповідав за ведення протоколів. З травня 1893 р. очолив Правління через складання повноважень Б. Г. Філоновим. На цій посаді основну увагу приділив жорсткій економії та перегляду витрат книгозбірні на утримання, розшуку додаткових джерел фінансування та засобів збереження книжкового майна від псування та розкрадань. У цей період скорочено кількість найманих працівників (швейцарів), зокрема замінено платну працю на безоплатну в кабінеті для читання, розпочато систематизацію фонду ІІІ розряду за новою системою та надруковано новий каталог, проведено ревізію книжкового майна, започатковано оптову закупівлю канцелярських і господарчих товарів (керосину, мила та ін.), продовжено практику розсилки друкованих бланків «нагадувань» підписникам, які вчасно не повернули книги, надання грошових нагород службовцям перед Різдвяними і Пасхальними святами, збір коштів до будівничого фонду (за листопад–грудень 1893 р. його капітал складав 664 крб. 66 коп.), змінено строк підготовки звітів. За часів його головування збільшилася кількість підписників ІІІ розряду і нових надходжень, переважну частину яких склали пожертви (з 8149 томів подаровано 6513 на суму 5542 крб).

З 1894 р. після обрання головою Правління професора Д. І. Багалія  виконував обов’язки його заступника. У цей час Михайло Михайлович відповідав за вилучення дефектних і старих книг, їх продаж, завідував касою, а спільно з іншими: передавав видання до палітурні, підтримував зв’язки з типографією (з О. П. Грузинцевим), завідував бібліотечним господарством (з Ю. Л. Зубашевим), здійснював нагляд та займався статистикою кабінету для читання (з М. І. Антоконенко). Разом з іншими членами Правління завідував VIII, XIII та XV відділами каталогу, наглядав за абонементом і організовував вистави та публічні лекції на користь ХГБ. Брав участь в загальному очищенні бібліотеки від бруду і пилу, здійсненому в травні 1894 р. за ініціативи Ю. Л. Зубашева і М. М. Пінто. Підсумком чотириденного прибирання (зусиллями восьми членів Правління, службовців, швейцарів, хлопчиків, працівниць ІІІ розряду, університетських служителів) стало очищення не лише фондів і книжкових шаф, але й вологе прибирання і провітрювання всіх приміщень, перестановка фондів для зручнішого користування і економії бібліотечного простору.

10 грудня 1895 р. був обраний до складу ревізійної комісії. У її складі М. М. Серебряков перевіряв щорічні звіти Правління, І і ІІ філіального відділення на відповідність фінансовим розрахункам, готував висновки де акцентував увагу на досягненнях та недоліках роботи, доповіді, що оголошувалися на загальних зборах бібліотеки.

З 1898 р. як представник ревізійної комісії входив до будівельної комісії, займався господарчою діяльністю. У наступному році після від’їзду Ю. Л. Зубашева до Томська очолив комісію. Окрім технічного нагляду і господарчої роботи, діяльність комісії спрямовувалася на залучення нових пожертвувань грошима і матеріалами (зокрема безкоштовно отримані металеві рейки, цегла та інші будівельні матеріали). Члени комісії щоденно відвідували будівництво, а її засідання відбувалися щотижнево. Комісія також підрахувала збитки від пожежі, що сталася 9 лютого 1900 р. для отримання страхового відшкодування у розмірі 17 тис. крб від Варшавського страхового товариства. У зв’язку з обранням до міської управи припинив виконання обов’язків в будівельній комісії. Його наступником на цій посаді 24 квітня 1900 р. обрано А. П. Комарова. 28 січня 1901 р. під час освячення нової будівлі ХГБ у справах перебував за межами міста, тому від його імені присутнім зачитали телеграму.

У 1904 р. обраний до складу статистичної комісії, що спільно з Правлінням вивчала організацію статистики в книгозбірні. У цьому напрямі здійснено комплекс заходів від узгодження організаційних засад проведення опитувань користувачів, розробки та затвердження анкети, розшуку пожертв на пов’язані з цим витрати (в т. ч. на друк опитувальних листів) до збору статистичних відомостей, їх обробки та підготовки відповідних звітів. Попередньо у березні проведено одноденний підрахунок задоволених та незадоволених вимог підписників на абонементах (І та ІІ розрядів, журнальному і нотному), здійснено їх систематизацію. Отриманий досвід дозволив комісії рекомендувати для оптимізації цього процесу проводити анкетування 4 рази на рік протягом одного тижня зусиллями службовців, добровільних співробітників, членів та користувачів книгозбірні. У жовтні-листопаді 1905 р. проведено анкетування на абонементі та в кабінеті для читання. З 4000 підготовлених анкет, отримано та оброблено 611. Про підсумки опитування Михайло Михайлович доповів на загальних зборах членів ХГБ, однак подальша робота у цьому напрямі була призупинена внаслідок розпаду статистичної комісії.

Як член Правління неодноразово головував на загальних зборах членів Правління, брав активну участь у обговоренні різних питань, дискусіях і дебатах на засіданнях. Пропонував ініціативи з удосконалення роботи книгозбірні (наприклад, надання консультаційної допомоги з питань самоосвіти).

Жертвував на користь ХГБ книги (216 прим.) і кошти (43 крб. 28 коп.), зокрема на будівництво приміщення (4 крб.).

Займав активну громадянську позицію і відігравав значну роль у суспільному житті міста. Був членом і секретарем Товариства взаємного страхування майна від вогню, членом Харківського товариства розповсюдження у народі грамотності (ХТГ), підтримував благодійницькі ініціативи коштами і матеріалами.

Після втрати дружини М. М. Серебряков виховував доньку Катерину (в заміжжі Антонович), яка після закінчення приватної гімназії К. М. Драшковської разом батьком працювала в книгозбірні, входила до правління ХТГ, про що йдеться у її спогадах. Після смерті батька пожертвувала книги (215 томів в 1906 р.).

Помер 1 жовтня 1906 р. від розбійного нападу на власний будинок. На похованні були присутні видатні українські вчені Д. І. Багалій, О.  П. Грузинцев, М. Ф. Сумцов та весь склад Правління, співробітники ХГБ. На знак жалоби книгозбірня була закритою для відвідувачів.

Для гідного вшанування пам’яті Михайла Михайловича місцевою владою і громадськістю ініційовано низку заходів. Другому міському парафіяльному училищу на Журавлівській вулиці присвоєне ім’я М. М. Серебрякова, а в приміщенні міської управи розміщено його портрет. У притулку для невиліковних хворих при Олександрівській лікарні засновано ліжко імені Михайла Михайловича Серебрякова.

 


Джерела:

 • Антонович К. З моїх споминів [у 5 ч.] / Укр. вільна акад. наук. Вінніпег : 1) Ч. 1. 1965. 31 с. (Літопис УВАН, ч.23). Електрон. аналог: https://chtyvo.org.ua/authors/Antonovych_Kateryna/Z_moikh_spomyniv_Chastyna_1/. Про М. М. Серебрякова: с.7, 10, 29–30. 2) Ч. 2. 1966. 80 с. (Літопис УВАН, ч.24). Електрон. аналог:  https://shron3.chtyvo.org.ua/Antonovych_Kateryna/Z_moikh_spomyniv.pdf?
 • Буняк О. П. Епістолярна спадщина родини Антоновичів у зібранні Національного музею історії України // Наук. вісн. Нац. музею історії України. 2019. Вип. 5. С. 39–54. Електрон. аналог: https://chtyvo.org.ua/authors/Buniak_Olena/Epistoliarna_spadschyna_rodyny_Antonovychiv_u_zibranni_Natsionalnoho_muzeiu_istorii_Ukrainy/
 • В общем собрании членов Общества взаимного страхования // Юж. край. 1903. 11 марта. С. 5. Электрон. аналог: http://karazin.back2news.org/?newspaper=7669&search=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
 • В общественной библиотеке // Юж. край. 1906. 4 окт. С.4.
 • Вынос тела М. М. Серебрякова // Юж. край. 1906. 4 окт. С.4.
 • Гаврилко А. Письмо в редакцию : [про рішення лікарської ради заснувати в притулку для невиліковних хворих ліжка імені М. М. Серебрякова] // Юж. край. 1906. 6 окт. С.4.
 • Галанова Р. А. Думы и дела его были посвящены Сибири : о первом ректоре ТТИ (ТПУ) Е. Л. Зубашеве // Томский политехник. 2004. Вып. 10. С. 160–163. Электрон. аналог: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/34452
 • Городское общественное управление…[про голову особливої садової комісії М. М. Серебрякова] // Юж. край. 1904. 3 мая. С.4.
 • Государственные преступления в России в XIX веке : сборник / сост. под ред. [и с предисл.] Б. Базилевского (В. Богучарского). [Санкт-Петербург, 1904]. Т. 3 (Процесс 193-х). 304 с. (Русская историческая библиотека). Про М. М. Серебрякова : с. 301
 • Заседание комиссии летних школьных колоний Общества грамотности : [про обрання до складу правління К. М. Серебрякової] // Юж. край. 1903. 2 нояб. С.5.
 • Заседание комиссии о найме прислуги : [голова комісії М. М. Серебряков] // Юж. край. 1903. 6 марта. С. 4.
 • Заседание комиссии об изменении редакции больничных билетов [до складу комісії входить М. М. Серебряков] // Юж. край. 1903. 15 марта. С.4.
 • Иванов В. Откровенные разговоры. Из учительской жизни : [згадується попечитель Журавлівського училища М. М. Серебряков] // Юж. край. 1903. 8 окт. С.4.
 • Історія [Електронний ресурс] // Державний біотехнологічний університет : [сайт]. Електрон. дан. Харків, 2021. URL: http://btu.kharkov.ua/pro-universitet/istoriya/
 • Ковалик С. Ф. Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х. посмертное изд. Москва, 1928. 194, [1] с. Электрон. аналог: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/32146#mode/inspect/page/98/zoom/4. Про М. М. Серебрякова : c.89, 193.
 • Командировка : [про відрядження члена міської управи М. М. Серебрякова на Всеросійський пожежний з’їзд] // Юж. край. 1902. 16 марта. С.4.
 • Комитет попечительства о народной трезвости : [серед членів комітету М. М. Серебряков] // Юж. край. 1903. 21 февр. С.4.
 • М. М. Серебряков : [некролог] // Юж. край. 1906. 3 окт. С.4. Электрон. аналог: http://karazin.back2news.org/?newspaper=8904&search=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
 • Местная хроника : [про закінчення К. М. Серебряковою гімназії К. М. Драшковської зі срібною медаллю] // Юж. край. 1898. 6 окт. С.3. Электрон. аналог: http://karazin.back2news.org/?newspaper=6094&search=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
 • Местная хроника : [про обрання 13 травня членом міської управи М. М. Серебрякова] // Юж. край. 1899. 14 мая. С. 3. Электрон. аналог: http://karazin.back2news.org/?newspaper=6307&search=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
 • Местная хроника : [про виконання М. М. Серебряковим обов’язків міського голови] // Юж. край. 1905. 11 сент. С.5.
 • Местная хроника : [про рішення міської думи розмістити портрет М. М. Серебрякова в приміщенні міської управи] // Юж. край. 1906. 5 окт. С.4.
 • Наименования школ : [згадується училище, якому присвоєне ім’я М. М. Серебрякова] // Юж. край. 1907. 9 марта. С.5.
 • Общее собрание членов взаимного страхования [до товариства входить М. М. Серебряков] // Юж. край. 10 марта. 1898. С.2. Электрон. аналог: http://karazin.back2news.org/?newspaper=5897&search=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
 • Освящение нового здания народной чайной : [про зусилля М. М. Серебрякова з організації будівництва] // Юж. край. 1903. 22 дек. С.4.
 • Отчет о городских начальных училищах за 1907 год : [згадується училище імені М. М. Серебрякова] // Известия Харьковской городской думы. 1908. № 6-7. С.77.
 • Отчет Харьковской общественной библиотеки… за 7–9, 14–15, 19–21 год / Харьк. обществ. б-ка. Харьков, 1893–1894, 1896, 1900–1901, 1905–1906, 1908.
 • Погребение М. М. Серебрякова // Юж. край. 1906. 5 окт. С.4.
 • Приезд : [про повернення виконуючого обов’язки міського голови М. М. Серебрякова зі з’їзду земських і міських діячів] // Юж. край. 1905. 16 нояб. С.4.
 • Серебряков Михаил Михайлович // Деятели революционного движения в России : Био-библиографический словарь : От предшественников декабристов до падения царизма. Т. 2 Семидесятые годы : Вып. 4 : С – Я / сост. : А. А. Шиловым, М. Г. Карнауховой ; под ред. Вл. Виленского-Сибирякова, Феликса Кона, А. А. Шилова [и др.] ; Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Москва, 1932. Стб.1473. Электрон. аналог: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4056-t-2-semidesyatye-gody-vyp-4-s-ya-sostavlen-a-a-shilovym-m-g-karnauhovoy-1932-stb-1393-2156-fot#mode/inspect/page/49/zoom/6
 • Симферополь : [М. М. Серебряков серед членів особливої ревізійної комісії щодо з’ясування зловживань у богоугодних закладах] // Юж. край. 1900. 17 дек.
 • Сосновська Т. О. Коментарі / Т. О. Сосновська, В. О. Ярошик // Зб. наук. пр. Вип. 7. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. Харків, 2012. С. 19. Электрон. аналог: https://ru.calameo.com/read/000632945698965ff43cf
 • Собрание городской думы : [вибуття з членів міської управи М. М. Серебрякова] // Юж. край. 1902. 11 янв. С.3. Электрон. аналог: http://karazin.back2news.org/?newspaper=7254&search=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
 • Состав комиссий : [серед членів скотобійної комісії М. М. Серебряков] // Юж. край. 1906. 18 июня. С.5.
 • Cписок жертвователей : [про кошти і матеріали, пожертвувані М. М. Серебряковим на користь нужденних студентів ветеринарного інституту та голодуючих селян] // Юж. край. 1906. 21 февр. С.6.
 • Список лиц, окончивших курс в Императорской Медико-Хирургической (ныне Военно-Медицинской) Академии с 1801 по 1898 год // Приложения к истории императорской Военно-медицинской (бывшей медико-хирургической) академии 1798–1898. Санкт-Петербург: Тип. М-ва внутр. дел, 1898. С. 213–282. Электрон. аналог: https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_v19_rc_1305567/. Про М. М. Серебрякова: с.264, 266.
 • Список лиц, подлежащих вызову к судебному следствию по делу о революционной пропаганде в Империи // Обвинительный акт по делу о революционной пропаганде в империи, составлен в г. С.-Петербурге мая 5 дня 1877 г. / Департамент полиции. [Б. м., б. г.]. 10 с. Электрон. аналог: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/27275-obvinitelnyy-akt-po-delu-o-revolyutsionnoy-propagande-v-imperii-sostavlen-v-g-s-peterburge-maya-5-dnya-1877-g#mode/inspect/page/313/zoom/4. Про М. М. Серебрякова: с. 8.
 • 1855 год. Чиновники Харьковской губернии [Электронный ресурс] // Откуда родом : [сайт проекта] / Департамент генеалогии Харьк. город. част. музея город. усадьбы. Электрон. дан. Харьков, 2010. URL: http://www.otkudarodom.ua/ru/1855-god-chinovniki-harkovskoy-gubernii
 • Убийство М. М. Серебрякова // Юж. край. 1906. 3 окт. С.4.
 • Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1919). / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко; [сост.: Н. И. Полянская и др.]. Харьков, 2014. Ч. 7 (1903–1905). 376 с. Электрон. аналог: https://www.docme.su/doc/279470/har._kov-i-guberniya-na-stranicah-gazety-%C2%AByuzhnyj-kraj%C2%BB–1880
 • Харьков и губерния на страницах газеты «Южный край» (1880–1919). / Харьк. гос. науч. б-ка им. В. Г. Короленко ; [сост.: Н. И. Полянская, Т. В. Гологорская, Н. Л. Манова]. Харьков, 2015. Ч. 8 (1906–1908). 403 с. Электрон. аналог: https://ru.calameo.com/read/000632945e52079acd2fc. Про М. М. Серебрякова : с.81, 91.
 • Харьковская городская дума, Статистический отдел. Материалы для истории Харьковской городской думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год [Електронна копія] / Стат. отд. Харьк. гор. управы. Електрон. текст. дані. Харьков : Тип. Губерн. Правления, 1896. (Харків: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2016). Вып. 1: / [сост.] зав. Стат. отд. Харьк. гор. управы Н. В. Петров. Электрон. текст. дан. (1 файл : 115 Мб). Харьков : Тип. Губерн. Правления. 1896 (Харків: ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2016). URL: https://elib.nlu.org.ua/object.html?id=7547
 • Харьковское городское кредитное общество // Юж. край. 1905. 31 марта. С.1.
 • Чарушин Н. А. О далеком прошлом : Ч. 1-2. Из воспоминаний о революционном движении 1870-х гг. / Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев. Москва, 1926. 222 с. (Историко-революционная библиотека журнала «Каторга и ссылка»: Воспоминания, исследования, документы и др. материалы из истории революционного прошлого России ; Кн.16). Электрон. аналог: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/27300-charushin-n-a-o-dalekom-proshlom-ch-1-2-iz-vospominaniy-o-revolyutsionnom-dvizheniya-1870-h-gg-m-1926-istoriko-revolyutsionnaya-biblioteka-vospominaniya-issledovaniya-dokumenty-i-dr-materialy-iz-istorii-revolyutsionnogo-proshlogo-rossii-kn-16#mode/inspect/page/202/zoom/4. Про процес 193-х: с.196–197, 206.
 • Чествование памяти Котляревского // Полтавский вестник. 1903. 2 сент. (№ 214). С. 2. Электрон. аналог: http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/tematicheskie-podborki/pamyatnik-i-p-kotlyarevskomu-v-publikatsiyakh?id=12458
Scroll Up