Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка Заснована у 1830 році
Історія бібліотеки
Хроніка основних подій
Меню Закрити

Хроніка основних подій :: 1991 - 2020
Бібліотека у 2017 році

Бібліотеку відвідали міністр культури України Є. М. Нищук та його заступник Ю. А. Рибачук.

Директор В. Д. Ракитянська взяла участь у спільному засіданні Ради Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України, Ради ректорів Харківського вузівського центру і Харківського університетського консорціуму.

Заступник директора з наукової роботи, кандидат наук (доктор філософії) із соціальних комунікацій Л. В. Глазунова увійшла до складу підкомітету ПК 4 «Бібліотечна діяльність» Технічного комітету стандартизації ТК 144 «Інформація і документація», Міжвідомчої комісії з питань упровадження Універсальної десяткової класифікації в Україні.

Реалізовано грантовий проект «Покращення можливостей для освіти, самоосвіти, творчої самореалізації та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб у Харкові та Харківській області».
Проект-переможець діє в партнерстві з Харківським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації в межах відкритого проекту «Підтримка українських громад у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб», що є однією з Ініціатив інфраструктурної програми для України, які фінансуються урядом Німеччини та виконуються німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

29 травня відбулося відкриття Інформаційно-ресурсного центру за участю представника німецької федеральної компанії GIZ, відділу міжнародних та міжрегіональних зв’язків, моніторингу проектів і програм управління із забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Харківської облради, Департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації.

Презентовано програму «Доступна освіта за кордоном», що реалізується Міжнародною консалтинговою компанією «NOVAR» спільно з клубом іноземних мов «Baker Street Club» на території Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Відбулася робоча зустріч тренерів, підготовлених за проектом «Програма медіа-грамотності для громадян», зі старшим технічним консультантом Центру прикладного навчання та впливу IREX, а також у сфері інформації і медіа Тарою Сусман-Пенья.
Обговорювалися актуальність навчання медіа-грамотності в цілому, досвід проведення тренінгів у межах проекту в Харкові та області.

Відбулася он-лайн лекція «Науково-методична робота Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка на сучасному етапі розвитку бібліотечної справи в Україні» заступника директора з наукової роботи Людмили Володимирівни Глазунової на факультеті додаткової освіти Білоруського державного університету культури і мистецтва.
Обговорені перспективи взаємного співробітництва в межах організації серії он-лайн лекцій.

Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічна безпека України: сучасні проблеми та пропозиції».
Конференція організована громадською організацією «Регіональний центр науково-технічного розвитку» з ініціативи та під керівництвом відомого молодого вченого-винахідника, еколога та громадського діяча Івана Бондаренка.

Проведено міжнародний семінар з підвищення кваліфікації викладачів німецької мови «Австрія: візуальний вимір».
Семінар організований на базі Австрійської бібліотеки у кооперації з Федеральним міністерством освіти Австрії, за підтримки Представництва Австрійської служби академічних обмінів у Львові та Австрійського культурного форуму. Референт заходу – доктор Віра Агамер (Федеральне міністерство освіти Австрії, Віденський університет, Дипломатична академія Відня).

Проведено круглий стіл «Від України 2030 до регіональних стратегій».
Презентовано Доктрину збалансованого розвитку України, розроблену дослідницькою групою «Аналітична платформа стратегічних комунікацій» (за участю співавтора Доктрини, докторанта лабораторії політичних та соціальних трансформацій Паризького університету Д. Дідро, керівника Аналітичної платформи стратегічних комунікацій О. Мельничук, учених-економістів Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вузів Харківщини, студентської молоді, громадських організацій).

На базі ХДНБ ім. В. Г. Короленка проводився Всеукраїнський Вікі-марафон 2017, організований громадською організацією «Вікімедіа Україна» до 13-річчя української Вікіпедії.

Проведено цикл заходів на пошану українських учених, громадських діячів, які зробили вагомий внесок у розвиток ХДНБ ім. В. Г. Короленка – до 160-річчя Д. І. Багалія та 155-річчя від дня народження О. М. Бекетова:

  • науково-історичний семінар «Бібліотека у контексті сучасного історичного бібліотекознавства» (спільно з Харківською державною академією культури, Центральною науковою бібліотекою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна).
  • круглий стіл «Золотий фонд української науки та культури. Дмитро Багалій» (спільно з Харківським літературним музеєм).
  • круглий стіл «Ескізи дивовижного життя» (спільно з Центральним державним науково-технічним архівом України, Харківським історичним музеєм імені М. Ф. Сумцова з ініціативи О. Ю. Багалій, за участю О. Ф. Рофе-Бекетової, В. А. Оглобліна, ЗМІ).
  • перегляди та виставки «Дмитро Іванович Багалій і Харківська громадська бібліотека: погляд крізь час», «Автографи академіка Д. І. Багалія у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка», «Патріарх української історії: до 160-річчя від дня народження Д. І. Багалія».

З ініциативи Centre of Gender Culture – Центр гендерної культури – проведено ігровий воркшоп «3 – 93».

Участь у семінарі «Збереження та безпека бібліотечних фондів».

Семінар організований Центральною науковою бібліотекою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Науково-дослідним проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії та Спеціалізованим центром БАЛІ.

Завідувач науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів І. Я. Лосієвський провів майстер-клас «Актуальні питання спеціалізації роботи зі зберігання документальних пам’яток».

Відбулася антиконференція «Корпоративне бібліотечне видання: данина моді чи надійний комунікаційний інструмент?» у межах П’ятої всеукраїнської школи бібліотечного журналіста у партнерстві з Науковою бібліотекою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого для представників публічних та вузівських бібліотек Харкова та Львова.

На базі Дистанційної академії ВГ «Основа» проведені два дистанційні курси для бібліотекарів-бібліографів України «Електронна бібліографія» та «Вузівська бібліотека в цифровому середовищі. Електронна бібліографія».

Проведено круглий стіл «Інноваційні ідеї та проблеми сучасної шкільної бібліотеки».
Захід відбувся з нагоди Міжнародного дня дитячої книги за участю видавців науково-методичного часопису «Шкільний бібліотекар», ВГ «Основа», Харківських ОЮБ та ХОБД, методичних об’єднань шкільних бібліотекарів Індустріального, Новобаварського, Холодногірського управління освіти Департаменту освіти Харківської міськради.

Проведено семінар «Еколого-просвітницька діяльність бібліотечних установ» з ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги,за участю бібліотек Харкова та області.

Започатковано цикл творчих майстерень (воркшопів) для бібліотекарів Харкова, науково-бібліотекознавчий лекторій для студентів за напрямом підготовки «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Підготовлено бібліографічний посібник «Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка : каталог видань Бібліотеки та публікацій про її діяльність за 2011–2015 рр.».

Вперше відображено фото- та архівні, неопубліковані документи, медіа-ресурси, створені за допомогою різноманітних програм, платформ та сервісів.

Започатковано підготовку серії віртуальних виставок «Зроблено в Україні» (розпочата виставкою «Пам’яті Ф. А. Піроцького – винахідника першого електричного трамвая»).

Завідувач науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів, доктор філологічних наук, заслужений працівник культури України Ігор Якович Лосієвський пройшов дистанційне стажування за курсом «Архіви та Історія» на базі Міжнародного інституту інновацій «Наука – Освіта – Розвиток» (Варшава, Польща).

Співробітники бібліотеки Н. В. Подошовка та Л. П. Козоріз навчалися на тренінгових курсах з питань упровадження УДК в практику бібліотек України на базі Інституту публічного управління та кадрової політики Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Київ).

Почесне звання «Заслужений працівник культури України» присвоєне заступнику директора з бібліотечної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка Надії Костянтинівні Фірсовій.

З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек почесною відзнакою УБА «За відданість бібліотечній справі» нагороджено завідуючу кабінетом бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної Наталію Іванівну Капустіну.

Дипломом Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України та громадської організації «Конгрес українських керамологів» нагороджено директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслуженого працівника культури України Валентину Дмитрівну Ракитянську за поповнення фонду гончарської книгозбірні України й подаровані книги.

Почесною грамотою Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради Товариства винахідників і раціоналізаторів нагороджено завідуючу Центром інформаційної підтримки винахідництва відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Вікторію Олександрівну Кривошей за активну винахідницьку й наукову діяльність та з нагоди Дня винахідника і раціоналізатора України.

Scroll Up